CEE Lawyers

Central & Eastern European Lawyers

Banki finanszírozás

A CEE-Lawyers LP bankjogi munkacsoportja széleskörű szolgáltatásokkal áll mind a finanszírozó hazai és nemzetközi hitelintézetek, mind a finanszírozást igénybevevő ügyfelek rendelkezésére. A CEE-Lawyers által nyújtott szolgáltatások körébe tartozik mindenekelőtt a különböző vállalatfinanszírozási konstrukciókra, így pl. a limitrendszerű keretfinanszírozásra, készletfinanszírozásra, támogatott exportfinanszírozásra, komplex beruházás-finanszírozásra és bankgarancia-ügyletekre vonatkozó jogi dokumentációk kidolgozása, illetve véleményezése. A CEE-Lawyers finanszírozási munkacsoportja több éves gyakorlati tapasztalatokra épülő jogi tanácsadást nyújt továbbá meglévő vállalati hitelállományok refinanszírozásával, illetve vállalatok pénzügyi átstrukturálásával kapcsolatban. Vállalati ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatásainkat egészíti ki a vállalatcsoporton belüli cash pool rendszerek kialakításával kapcsolatos előzetes jogi tanácsadás.

A strukturált hitelügyletek alapjául szolgáló konzorciális, illetve szindikált finanszírozás, így különösen akvízició-finanszírozás esetén nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egyedi igények figyelembe vételével mind az irányadó nemzetközi standardoknak, mind a magyar jogi sajátosságoknak megfelelő hiteldokumentációt készítsünk. Projektfinanszírozási szolgáltatásaink a megfelelő hiteldokumentáció kidolgozása mellett kiterjednek a projekttel kapcsolatos vállalkozói jogviszonyok és bérleti szerződésállományok vizsgálatára és folyamatos monitoringjára, valamint az elakadt projektek átstrukturálásával, illetve értékesítésével összefüggő tanácsadásra.

A fent említett területek mellett bankjogi munkacsoportunk tagjai széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a külföldi hitelintézetek határon átnyúló szolgáltatásaival, illetve egyéb szervezeti formában végzett belföldi tevékenységével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban. A hitelintézetek számára nyújtott termékfejlesztési szolgáltatásaink speciális területét képezik végül a fejlesztési célú önkormányzati finanszírozás elősegítésére kidolgozott jogi konstrukcióink.