CEE Lawyers

Central & Eastern European Lawyers

Zöldmezős beruházások

A CEE-Lawyers LP ingatlanjogi csoportjának tagjai speciális szakértelmet igénylő tanácsadást nyújtanak magyarországi zöldmezős beruházásokkal kapcsolatban. A zöldmezős beruházás lényege, hogy a beruházó nem drága fejlesztett ipari területet, hanem sokkal olcsóbb mezőgazdasági területet vásárol, azt vonja ki művelés alól és valósítja meg rajta ipari beruházását. A hatályos jogszabályok értelmében azonban mezőgazdasági művelésű területet 2014-ig se jogi személy, se külföldi magánszemély nem vásárolhat, így a zöldmezős beruházás a művelési ág megváltoztatásáig terjedő időszakban közreműködő közbenső tulajdonszerző (pl. önkormányzat) bevonásával valósítható meg.

A CEE-Lawyers az alkalmas mezőgazdasági terület kiválasztásától kezdve, a zöldmezős beruházás finanszírozásán keresztül egészen az ipari beruházás használatba vételi engedélyének megszerzéséig teljes körű jogi szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A zöldmezős beruházás során Irodánk közreműködik a beruházó, a közbenső tulajdonszerző és a tulajdonos között létrejövő speciális ingatlan adásvételi szerződések, az ahhoz kapcsolódó biztosítéki és esetleges finanszírozási szerződések kidolgozásában, képviseli a beruházót a földhivatali eljárásokban - ideértve különösen a mezőgazdasági terület művelés alól történő kivonását -, valamint közreműködik a helyi építési szabályzat kidolgozásában és más környezetvédelmi, régészeti és építési hatósági eljárásokban.