CEE Lawyers

Central & Eastern European Lawyers

Megújuló energiaforrások

Az Európai Unió megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos stratégiáját követve hazánkban is egyre élénkebb érdeklődés mutatkozik a megújuló energia kapacitások létesítésére, legyen szó nap-, víz-, szél-, geotermikus energiáról, vagy éppen a biomasszából kinyerhető energiáról. A megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló kezdeményezéseket mind a magyar állam, mind az Európai Unió jelentős pénzügyi támogatással is segíti. A CEE-Lawyers LP folyamatosan nyomon követi a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos európai uniós és magyar szabályozási környezet változásait, ideértve különösen a Magyarország 2010-2020 közötti időszakra vonatkozó megújuló energia hasznosítási cselekvési tervéből következő korrekciókat.

A villamosenergia-ágazatban– a villamos energiáról szóló törvény szövege alapján – saját üzleti kockázatára bárki új termelő kapacitást létesíthet, azonban a megvalósításhoz engedélyek sora (létesítési, működési, építési hatósági, illetőleg környezetvédelmi hatósági engedély) szükséges, egyes esetekben pedig csak a Magyar Energia Hivatal pályázata útján kerülhet sor az erőmű létesítésre (szélerőművek, illetve szélerőmű parkok).

A CEE-Lawyers munkatársai által nyújtott jogi tanácsadás segítséget nyújt a pályázati eljárásokban, az illetékes hatóságok és szakhatóságok előtti eljárásokban, valamint az erőművek építési és fejlesztési projektjei lebonyolításának jogi támogatásában. Irodánk tagjai gyakorlatorientált, szakszerű jogi segítséget nyújtanak az erőművek létesítéséhez kapcsolódóan a banki oldallal folytatott tárgyalások során is.