CEE Lawyers

Central & Eastern European Lawyers

Restrukturálás, csőd és felszámolás

A gazdasági válság időszakában a vállalkozások reorganizációja iránti igény jelentősen megnövekedett. A CEE-Lawyers LP munkatársai az elmúlt években számos jelentős közép-kelet európai vállalkozás számára nyújtottak jogi tanácsadást ebben a témakörben, különösképp építőipari és autóipari területen. Az egyes hazai és határon átnyúló projektek keretében mind adósi, mind hitelezői/banki oldalon ellátjuk ügyfeleink jogi képviseletét és az egyes projektek lezárulását követően jelenleg is képviseljük ezen Ügyfeleinket. Az adott restrukturálási eljárás sajátosságaitól függően komplex jogi szolgáltatást nyújtunk társasági-, felszámolási, csődjogi, valamint finanszírozási, munkajogi és az állami támogatásokat érintő kérdésekben. Széles körű szakmai tapasztalataink igazolják, hogy az érintett tulajdonosi kör, a szakmailag kompetens ügyvezetés és a finanszírozó bankok együttműködése - megfelelő jogi koordináció mellett - még a legnehezebb piaci körülmények között is biztosíthatja az adott vállalkozás eredményes reorganizációját.