CEE Lawyers

Central & Eastern European Lawyers

CEE-LAWYERS

A CEE-Lawyers Ügyvédi Társulás a gazdasági jogi tanácsadás területén sok éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező kollégáink együttműködésének új formája, amely a Radnóczy és Társai Ügyvédi Iroda mint vezető iroda által jött létre. A szakszerű és innovatív ügyvédi tevékenység mellett elkötelezett munkatársaink magas színvonalú, gyakorlatorientált jogi szolgáltatásokat nyújtanak a hazai és nemzetközi gazdasági élet szereplői részére.

Magyarországi tevékenységünk mellett elsőrangú nemzetközi partnerirodáinkkal együttműködésben széleskörű jogi tanácsadást biztosítunk a közép- és közép-kelet-európai régió meghatározó üzleti központjaiban.

A nemzetközi kitekintéssel és a vállalati működésről szerzett közvetlen belső ismeretekkel rendelkező kollégáink szakmai felkészültsége garantálja, hogy szolgáltatásaink üzleti értelemben is valódi hozzáadott értéket képezzenek ügyfeleink részére. Ennek érdekében folyamatosan nyomon követjük az üzleti és jogi környezet változásait és a konkrét gazdasági igényeknek leginkább megfelelő, egyedi megoldásokat ajánlunk.

A CEE-Lawyers által nyújtott jogi szolgáltatások szektorális és funkcionális értelemben egyaránt igazodnak a hazai gazdasági élet jelenét és közeljövőjét leginkább jellemző vállalati tevékenységekhez. Irodánk szolgáltatásai kielégítik mind a legfontosabb termelő, szolgáltató és kereskedelmi területeken (pénz- és tőkepiaci, illetve biztosítási szolgáltatások, autóipari beruházások és beszállítások, elektronikus médiaszolgáltatás, lakossági és kereskedelmi célú ingatlan-fejlesztés, gyógyszeripar, kiskereskedelem, megújuló energiaforrások), mind a vállalati működés kiemelt jelentőségű aspektusaiban (társaságirányítás, átalakulások és akvizíciók, átstrukturálások, munkajogi kérdések és versenyjogi feladatok) felmerülő jogi tanácsadás iránti igényeket. Tevékenységünket minden esetben ügyfeleink aktuális üzleti elvárásaihoz igazítjuk, legyen szó akár a napon belüli választ igénylő egyedi jogkérdés megválaszolásáról vagy a több jogterületet felölelő, komplex tranzakciós tanácsadásról.

Az ügyvédi hivatás legnemesebb hagyományait követve nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megbízásunk ellátása során folyamatosan fenntartsuk és erősítsük az ügyfeleink és eljáró kollégáink közötti személyes bizalmi viszonyt és együttműködést. Ezért különösen fontosak számunkra ügyfeleink munkánkkal kapcsolatos visszajelzései és észrevételei.

Legfontosabb célunk, hogy tanácsadási gyakorlatunk mind szemléletében, mind tartalmában megfeleljen üzleti és személyes elvárásainak.

Ezt a honlapot a Radnóczy & Társai Ügyvédi Iroda a Budapest Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.